Vingespenn

21-24 mm.

Totalutbredelse

Det nordlige Nord-Amerika, det nordlige Fennoskandia, Nord-Russland, inklusive Sibir og fjellområder i det sørlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende i Finnmark, av og til påtruffet i antall.

Unge stadier

Larvens vertsplante er ukjent.

Flyvetid

Juli.

Økologi

På myr og fjellhed.