Vingespenn

20-23 mm.

Kjennetegn

Den doble ytre mellomlinjen som danner en bue utenom diskflekken, er karakteristisk.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra lengst i sør, vest og nord. Kaukasus og mot øst til Ural.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden på Sørlandet og rundt Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever på lind.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I skog og skogkanter der det vokser lind.