Vingespenn

33-39 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Oslofjorden til Karmøy i Rogaland. Den går et lite stykke inn i landet, og er nordligst funnet på Gjøvik i Oppland.

Unge stadier

Larven lever på berberis (Berberis), både ville og dyrkede arter.

Flyvetid

April - mai.

Økologi

I hager og ved skogbryn og kratt.