Coryphella orjani er lett å kjenne igjen på den brede matte hvite linjen nedover ryggen, og sine oransje-røde eller røde cerata. Den finnes i områder med hardbunn og mye hydrozoer. 

Kjennetegn

Arten kan bli opptil 40 mm lang, og har en delvis gjennomsiktig hvit, bred kropp med lange fothyrno. Den har lange munntentakler som er 1,5 ganger lengre enn rinoforene, som er svakt rynkete. Den har svakt utviklede rygglister på sidene langs hele kroppen, og de er synlige under cerata. Cerata sitter i sammenhengende rekker langsetter ryggen. Cerata er vaseformede med butt tupp, og en avlang tydelig cnidosekk.

Tarmkanalen i cerata er rødbrun eller oransjebrun, av og til mørk brun. Oversiden på munntentaklene og rinoforene er med tydelig matt hvit pigmentering. Oversiden av cerata har små prikker hvitt pigment. Det er en bred matt hvit linje på ryggen fra hode til hale, som er variabel i bredde og ofte spres ut mellom basis av cerata. Halen er kort. Tuppen av cerata er uten hvit pigmentering.

Utbredelse

Coryphella orjani ble beskrevet fra Gulen i Sognefjorden i 2017. Den er funnet fra Gulen i sør til Trondheimsfjorden i nord. 

Levesett

Områder med hydroiden Tubularia indivisa på dybder mellom 20–30 m er det vanligste stedet å finne Coryphella orjani. Den spiser hydroider i slekta Eudendrium som sitter på stammen til Tubularia eller på bunnen.

Eggene legges i en smal spiral, og reproduksjon foregår i februar til mai. 

Forvekslingsarter

Coryphella orjani er nesten identisk med Coryphella monicae. Identifiseringer bør bekreftes med DNA strekkoding. Coryphella orjani har en bredere kropp og lengre cerata enn Coryphella monicae, men det krever sammenligning for å se dette.

Etymologi

For slektsnavnet Coryphella er betydningen litt uklar. Det kan stamme fra gresk koryphe, som betyr krone (som i toppen av hodet), alternativt fra Proto-Indo-Europeisk kerh som betyr topp eller horn. Endelsen –ella er diminutiv og betyr liten. En vanlig tolkning av navnet er “småhodet”, men det kan også peke på rinoforene.

Artsnavnet orjani er oppkalt etter Ørjan Sandnes, eier og driver av Gulen dykkesenter, og en av initiativtakerne til deres årlige “Nakensneglesafari”.

Kilder

Korshunova T, Martynov A, Bakken T, Evertsen J, Fletcher K, Mudianta IW, Saito H, Lundin K, Schrödl M og Picton B (2017). Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys 717: 1–139. https://doi.org/10.3897/zookeys.717.21885

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Coryphella orjani (Korshunova, Martynov, Bakken, Evertsen, Fletcher, Mudianta, Saito, Lundin, Schrödl & Picton, 2017). www.artsdatabanken.no/Pages/300881. Nedlastet <dag/måned/år>