Vingespenn

35-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Turkmenistan.

Utbredelse i Norge

Kun funnet på Tjøme i Vestfold 1969 og 1970, og Tvedestrand i Aust-Agder 1925. Disse eksemplarene er sannsynligvis immigranter.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter. Nattaktiv, skjuler seg i jorda om dagen.

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli.

Økologi

På lyngheier og kalktørrenger.