Vingespenn

45-50 mm.

Totalutbredelse

Utbredt i varmere deler både i Den Gamle- og Den Nye Verden. I Europa vanlig i Middelhavsområdet hvorfra den migrerer til Nord- og Mellom-Europa. Den har til og med nådd helt til Island.

Utbredelse i Norge

Funnet langs kysten fra Oslofjorden til Karmøy i Rogaland, enkelte år i antall.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Hovedsakelig september - oktober.

Økologi

I ulike biotoper.