Vingespenn

Hann 37–42 mm, hunn 39–50 mm.

Kjennetegn

Framvingen er hvit eller gråpudret med et komplisert mønster av brune flekker og bånd. De brune flekkene er mørkere hos hannen enn hos hunnen.

Totalutbredelse

Nord-Skandinavia (inkludert Nord-Finland) og fjellområder i Sibir, østligst på Kamtsjatka.

Utbredelse i Norge

I indre Troms og på Finnmarksvidda. Sommerfuglen er kjent fra svært få lokaliteter og regnes som en stor sjeldenhet.

Unge stadier

Larven lever på røttene av dvergbjørk, sannsynligvis også på røttene av andre vekster.

Flyvetid

Ultimo juli - primo august.

Økologi

På skrånende fjellhed over tregrensa, der det vokser dvergbjørk. Sommerfuglen flyr i en kort periode om kvelden mellom klokka 20.00 og 21.00.