Vingespenn

26-31 mm.

Totalutbredelse

Europa.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Lofoten.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

På lyngheier, furumoer og berg med røsslyng.