Vingespenn

28-32 mm.

Totalutbredelse

Vestlige og sørlige deler av Europa og Midt-Østen. I seinere år har arten ekspandert, og har blant annet etablert seg i Jylland i Danmark.

Utbredelse i Norge

Funnet i Sandnes i Rogaland i 2007. Det norske funnet må ses i sammenheng med ekspansjonen i Danmark.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter. Nattaktiv, skjuler seg i jorda om dagen.

Flyvetid

Mai - primo juni og juli - august i to generasjoner. Av og til en tredje generasjon i ultimo september - oktober.

Økologi

På beitemark og enger, ved dyrket mark og i åpen skog.