Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

I årene 2007-2019 er til sammen fire eksemplarer funnet i Rogaland, Vest-Agder og Østfold. Agrotis puta er en sydlig art som har ekspandert mot nord. De første norske eksemplarene må betraktes som immigranter, men at en etablering vil følge, kan ikke utelukkes.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten opptrer uregelmessig innenfor vurderingsområdet, da som en følge av naturlig forflyttning.

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Sitering

Elven H, Aarvik L og Berggren K (24.11.2021). Sommerfugler: Vurdering av dvergjordfly Agrotis puta for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/34411