Båtfly 1 Båtfly 2

Båtflyene er en liten familie med for det meste små, grå arter som kan minne om mott (Pyraloidea) eller viklere (Tortricidae). Familien er nært beslektet med nattflyene og ble tidligere regnet med til disse.

Båtflyene er en liten familie med ganske ulike arter som holdes sammen av en enkelt karakter: de forpupper seg i en oval, båtformet kokong. Familien er nært beslektet med praktfly (Erebidae) og nattfly (Noctuidae), og deler med disse en unik karakter i framvingens ribbenett: ribbe M2 starter lavt nede i cellen, noe som gjør at cubitalcellen synes å danne fire forgreininger. De fleste norske artene er små og grå, men det finnes også et par middels store, vårgrønne arter. Familien har rundt 1700 arter på verdensbasis og 12 arter i Norge.