Vingespenn

52-61 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Midt-Østen og Kasakhstan. Introdusert til Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig i Sør-Norge, sjelden i Nord-Norge. Arten opptrer ofte i uhorvelige mengder.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo juni - september.

Økologi

I ulike biotoper, men først og fremst i kulturlandskapet ved dyrket mark og i hager.