Vingespenn

Hann 27-31 mm., hunn 18-21 mm.

Totalutbredelse

Langs kysten av Polhavet fra det nordøstlige hjørnet av europeisk Russland og Novaya Zemlya til Alaska og Yukon i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men forekomst på Varangerhalvøya i Finnmark er ikke usannsynlig.

Unge stadier

Larvens vertsplante ukjent.

Flyvetid

Juli.

Økologi

På gressbevokst tundra nær kysten. Hunnen kan ikke fly.