Vingespenn

Hann 37–42 mm, hunn 39–50 mm.

Kjennetegn

Hannens framvinger er gulrøde eller teglsteinsrøde. Hos hunnen er bunnfargen gulbrun eller gråbrun. To lyse linjer møtes nesten midt på framvingens bakkant og danner en V.

Totalutbredelse

Europa og Midt-Østen til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Vanlig, men noe lokal på Østlandet. Ett tilfeldig funn i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på røttene av mange ulike planter, blant annet einstape. Larven er toårig.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

I åpne områder som enger, hager og brakkmark. Flukten starter i skumringen, og seinere kommer begge kjønn gjerne til lys.