Vingespenn

32-37 mm.

Totalutbredelse

Europa og østover til midtre deler av Sibir. I Mellom- og Sør-Europa kun i fjellområder.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet, på Sørlandet i indre deler, og på Vestlandet sjelden i indre fjordstrøk. Påvist nord til Steinkjer i Nord-Trøndelag. Går opp i bjørkebeltet i fjellet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter. Som ung direkte på bladene, mens større larver skjuler seg i jorda om dagen og kommer fram og spiser om natta.

Flyvetid

August.

Økologi

På åpne, magre biotoper, også i åpen skog.