M M M M

Tredreperne omfatter kun tre arter i Norge. De to artene i underfamilien Cossinae er store, kraftige og grå, mens greindreperen Zeuzeria pyrina er spinklere bygget og halvgjennomsiktig hvit med svarte prikker. Larvene lever inne i veden til trær og busker, og utviklingen til voksen sommerfugl tar flere år.

Larvene til artene i denne familien utvikler seg inne i stammer eller stengler av levende planter. Våre arter lever alle i veden til ulike trær og busker. Utviklingen fra egg til voksen sommerfugl kan ta flere år. De voksne sommerfuglene er nattdyr. De tar ikke til seg næring og lever derfor kun kort tid. Sugesnabelen er redusert eller mangler helt.

Familien omfatter cirka 970 arter og er mest tallrik i tropene. I Nord-Europa finnes det fire arter fordelt på to underfamilier. Tre av artene finnes i Norge. Artene i underfamilien Zeuzerinae har smale vinger, og antennene hos hannen er utstyrt med lange kamtenner kun på den indre halvdelen, mens ytre halvdel er trådformet. Greindreperen Zeuzera pyrina hører til denne underfamilien. De to andre norske artene tilhører underfamilien Cossinae. Disse er bredvingede, og hannens antenner har kamtenner helt ut til antennespissen.