Vingespenn

36-39 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og fjellområder i Mellom-Europa, østover gjennom taigabeltet til Amur og Japan. Det nordlige Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Ytterst lokal og sjelden fra indre Agder til Rana i Nordland. Ikke funnet nær kysten. På grunn av skogbrukets flatehogst har arten gått sterkt tilbake i Europa.

Unge stadier

Larven lever på blåbær og gran. Utviklingen er toårig, og larven lever første året på blåbær, det andre året på granbaret.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli.

Økologi

I lavrik, gammel granskog.