Vingespenn

39-43 mm.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra den Iberiske Halvøy.

Utbredelse i Norge

Vanlig i Sør-Norge nord til Mjøstraktene og Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på busker og løvtrær som slåpetorn og hagtorn (Crataegus).

Flyvetid

September - primo oktober.

Økologi

I løv- og blandingsskog, skogbryn og hager.