Vingespenn

21-23 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Kina, Korea og Japan. Utbredt i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på rapp (Poa), starr (Carex) og skjermsivaks.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

På åpne gressbevokste steder, vanligvis ved kysten.