M M

Påfuglspinnerne er en overveiende tropisk familie og omfatter noen av de aller største sommerfuglene i verden. De fleste artene har en karakteristisk øyeflekk midt på hver vinge. Den voksne sommerfuglen tar ikke til seg næring og lever kun kort tid. I Norge er familien representert med to arter: nattpåfugløye Saturnia pavonia og naglespinner Aglia tau. Hos begge artene flyr hannen om dagen på jakt etter hunner, mens hunnen flyr og legger sine egg om natta.

Mange av artene i denne familien har karakteristiske øyeflekker på vingene, og dette gjelder også våre to arter. Familien inneholder noen av verdens største sommerfugler, deriblant den asiatiske atlasspinneren Attacus atlas som har et vingespenn på over 25 cm. Hos noen arter er bakvingene utstyrt med lange stjerter.

Hannene har alltid kamtannede antenner. Hos hunnene er kamtennene kortere eller mangler helt. Hodet er lite, og de hårløse øynene er relativt små. Sugesnabelen er sterkt redusert eller mangler helt, og den voksne sommerfuglen tar ikke til seg næring. Vingene mangler den vanlige hekteanordningen (frenulum) mellom fram- og bakvinge.

Larvenes utseende varierer sterkt. Mange er utstyrt med brennhår som irriterer huden ved berøring. De kan ellers ha forskjellige typer utvekster: tagger, vorter, hårdusker eller torner. Hos de fleste artene spinner larven en meget forseggjort kokong, og kokongen til enkelte påfuglspinnerarter har vært utnyttet i silkeproduksjon. Hos andre arter ligger puppene ubeskyttet i jorda.

Påfuglspinnerne omfatter over 2300 arter på verdensbasis. De er rikt representert i tropene, spesielt i Afrika og Sør-Amerika. I Europa finnes det sju naturlige og noen få innførte arter. I Norge finnes to arter.