Vingespenn

18-22 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og nordlige deler av Midt-Østen, mot øst til Japan. Utbredt i Danmark, Sør-Sverige og Sør-Finland.

Utbredelse i Norge

Funnet i Norge for første gang i Bærum i 2022.

Unge stadier

Larven lever i brune eller visnende blomster av mure (Potentilla), marikåpe (Alchemilla), Rubus-arter (bringebær, bjørnebær etc.), gyvel og andre planter.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

Både på åpne og trebevokste biotoper på sandbunn, vanligvis nær kysten.