Vingespenn

32-38 mm.

Totalutbredelse

I Europa langs kystene av Nordsjøen og Østersjøen. I øst i Sentral-Asia, Sibir, Mongolia, Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Oslofjorden til Jæren.

Unge stadier

Larven lever i stengelen av marehalm.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

På sandete steder ved kysten.