Vingespenn

30-35 mm.

Totalutbredelse

Europa og østover til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Bodø. Enkeltfunn i Troms.

Unge stadier

Larven lever som ung på rakler av Salix-arter (selje, vier, pil) og Populus-arter (osp og poppel), i de to siste stadiene på urter.

Flyvetid

Ultimo august - september.

Økologi

I løvskog og kratt.