Fjærlærfly er et middels stort nattfly med grå- og brunbrokete vinger. Arten ble funnet i Norge for første gang i 2018. Larven lever på mange ulike urter.

Vingespenn

39–43 mm.

Kjennetegn

Fjærlærfly er et middels stort nattfly med brede vinger. Framvingen har brokete tegninger i brunt og/eller grått. Hannen har smale fjærformede antenner.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med mange andre brokete nattfly.

Totalutbredelse

Arten finnes i Vest-Europa og vestlige del av Middelhavsområdet inkludert Nord-Afrika og Kanariøyene.

Utbredelse i Norge

I Norge er arten funnet i Mandal i Vest-Agder i 2018.

Unge stadier

Larvene lever på mange ulike urter.

Flyvetid

Ultimo august - ultimo oktober.

Ecology

Arten lever i åpne områder med tørr, gjerne sandig jord.