Vingespenn

40–50 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er brune med en enkel gul tverrlinje samt gule tegninger ved vingerota. Hos hannen har begge vingepar dessuten en gul midtflekk, mens hunnen kun har denne på framvingen. Vingefrynsene er guloransje. Begge vingepar har tynn skjellbekledning.

Totalutbredelse

Europa unntatt de nordligste og vestligste delene. Videre østover til Tyrkia og gjennom det sørlige Sibir til Amur. Finnes i Danmark og Sør-Sverige. Lokal og truet sørover i Europa.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Unge stadier

Larven lever på sveve (Hieracium), løvetann (Taraxacum) og andre kurvplanter. Eldre larver er hovedsakelig nattaktive og tilbringer dagen i skjul under vertsplanten. Forpupningen skjer i en jordtunnel cirka 10 cm nede i bakken.

Flyvetid

Ultimo september - medio oktober.

Økologi

Åpne gressmarker på både tørrere og fuktigere grunn. Begge kjønn flyr både om dagen og natta.