Vingespenn

27-32 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kasakhstan, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden på Østlandet til litt nord for Oslo, ellers kun påvist ved Arendal på Sørlandskysten.

Unge stadier

Larven lever på gråselje, men kan også gå på selje og istervier.

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

På fuktige enger med kratt av selje, langs strender og elvebredder.