Vingespenn

36–40 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus. Utbredt i Danmark og Sør-Sverige, samt i det aller sørligste Finland.

Utbredelse i Norge

Funnet i Norge for første gang i Øygarden i Hordaland i 2018. I ettertid funnet flere steder langs kysten av Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Arten kan være i ferd med å etablere seg i Norge.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Medio september - mai. Overvintrer som imago.

Økologi

I løv- og blandingsskog med eik.