Vingespenn

40–45 mm.

Kjennetegn

Skilles fra busklundfly på hårete øyne

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Afghanistan, Himalaya, gjennom Sentral-Asia til det østligste Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet, men ennå ikke påvist i Øst-Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, busker og urter.

Flyvetid

Medio mai - medio august.

Økologi

I ulike biotoper.