Vingespenn

34-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Trøndelag. Videre mot nord er det gjort spredte funn til Balsfjord i Troms.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på osp og Salix-arter (selje, vier, pil), noen ganger på andre løvtrær og busker. I de siste stadiene går larven ned på bakken og spiser ulike urter.

Flyvetid

September - primo oktober.

Økologi

I løv- og blandingsskog.