Vingespenn

30-44 mm.

Kjennetegn

Skilles fra brunt stengelfly ved at pletten på framkanten ligger i forlengelse av ytre mellomlinje, ikke forskjøvet ut mot vingespissen. De fleste individer av vandrestengelfly mangler diskflekk på bakvingen.

Totalutbredelse

Østlig innvandrer i Nordvest- og Mellom-Europa, utbredt østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang i Norge: Råde i Østfold 1996.

Unge stadier

Larven lever i stengel og rotstokk av kjempehøymol.

Flyvetid

August - primo september.

Økologi

På fuktige steder, men vandrende individer påtreffes hvor som helst.