Vingespenn

37-45 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet kun i Lærdal i indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på gressrøtter.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På tørre enger, rullesteinsstrender eller på klipper, gjerne på kalkgrunn.