Vingespenn

31-35 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden på Sørlandet og på Vestlandet nord til Ålesund. På Østlandet bare kjent fra noen få lokaliteter ved Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever på myrull (Eriophorum) og blåtopp.

Flyvetid

August - primo september.

Økologi

På myr og andre våte biotoper.