Vingespenn

32-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Oslofjorden til Hå i Rogaland. Noen få funn også innenfor kyststripa.

Unge stadier

Larven lever på røttene og nederste del av stråene av gress.

Flyvetid

August - primo september.

Økologi

På åpne steder som åkerkanter og strender.