Vingespenn

27-35 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Midt-Østen. Utbredt i Danmark og Sør-Sverige, også i Sør-Finland.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet i Norge i Arendal i Aust-Agder i 2013. Siden funnet i Kristiansand i 2015 og 2018. Arten er muligens i ferd med å etablere seg i Norge.

Unge stadier

Larven lever i stråene av takrør.

Flyvetid

August - medio september.

Økologi

I takrørsumper.