Vingespenn

33-37 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Har sannsynligvis bare vært etablert i perioder. Det foreligger noen få gamle funn fra Sørlandskysten og Oslo. Fra 2003 er det gjort flere funn i Kristiansand, noe som indikerer en ny etablering her.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I ulike biotoper.