Vingespenn

24-27 mm.

Totalutbredelse

Europa, men mangler over størstedelen av Mellom-Europa. Mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig i midtre og nordlige deler av Gudbrandsdalen.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På tørre enger og bakker.