Vingespenn

56–62 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Nord-Afrika, Turkestan, Mongolia og Himalaya, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Ytterst sjelden. Påvist Risør i Aust-Agder 1943, Klepp i Rogaland 1950 og Hvaler i Østfold 1996-98.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Medio september - mai. Overvintrer som imago.

Økologi

I skog og kratt, samt langs veier og dyrket mark.