Polycera norvegica finnes i to fargevarianter, hvor den ene er svært lik eller identisk med Polycera quadrilineata utseendemessig, og kan bare skilles fra denne ved hjelp av DNA. Den andre fargevarianten er det imidlertid mulig å identifisere når en finner individer med små svarte, brune eller grå flekker på kroppen.

Kjennetegn

Polycera norvegica er anatomisk lik Polycera quadrilineata, men blir ikke like stor. Den har den samme avlange og slanke sneglekroppen med to kraftige og fingerformede kappetuberkler ved siden av gjellebusken, samt et tydelig slør rundt hodet med 4–6 tynne og fingerformede kappetuberkler. På ryggsiden sitter små og rudimentære vorteformede kappetuberkler. Rinoforene er laminate med 8-11 lameller, og gjellebusken består av 7–9 enkelt pinnate gjellegreiner. Arten kan bli opptil 14 mm i lengde.  

Polycera norvegica forekommer i to fargevarianter. Den første har gule prikker på kroppen og ligner svært mye på Polycera quadrilineata. Den andre varianten har et tilfeldig mønster av små svarte, brune eller grå flekker på kroppen og hodet. Denne er mulig å skille fra Polycera quadrilineata på utseende, mens den første fargevarianten bare kan skilles ved hjelp av DNA. Polycera quadrilineata har også en stor variasjon i farger, fra individer som bare har gule tupper på munntentakler, rinoforer og kappetuberkler, til individer som også har ulike striper av gult og sort som strekker seg fra hodet og ned til halen. 

Utbredelse

Arten er nylig beskrevet fra norske farvann og er foreløpig bare registrert mellom Egersund og Trondheimsfjorden. Den er også kjent fra Nederland og Storbritannia. Ut fra dagens kunnskap ser utbredelsen av P. norvegica til å være relativt lik utbredelsen til Polycera quadrilineata.  

Levesett

Som de andre artene av Polycera spiser også denne på skorpedannende mosdyr som Electra og Membranipora. Arten er vanlig i tareskogen. 

Forvekslingsarter

Den ene fargevarianten av Polycera norvegica med gule flekker kan være vanskelig å skille utseendemessig fra Polycera quadrilineata. Som regel så er det bare P. quadrilineata der den ytre pigmenteringen går over til tydelige streker, mens den ytre pigmenteringen hos P. norvegica holder seg til prikker og flekker. Det er disse variantene av P. norvegica med et tilfeldig mønster av små svarte, brune eller grå flekker på kroppen og hodet som skiller den fra P. quadrilineata. P. quadrilineata blir over dobbelt så stor med sine 45 mm og har 12 til 17 lameller på rinoforene, mens P. norvegica bare blir 14 mm lang og har 8 til 11 lameller på rinoforene. 

Polycera faeroensis og Polycera kernowensis kan også likne en del, men disse har flere kappetuberkler rundt sløret på hodet.

Etymologi

Navnet på slekta Polycera kommer fra latin og betyr mangehornet.

Artsnavnet norvegica henviser til at arten er funnet i Norge.

Kommentarer

Polycera norvegica er en nylig beskrevet nakensnegl for norske farvann, og ble skilt ut fra arten Polycera quadrilineata som en søsterart av Sørensen med flere i 2020. I 2021 ble både P. quadrilineata og P. norveigca nøyere undersøkt av Korshunova med flere, sammen med andre arter innen slekten Polycera, og vi fikk en større kunnskap om artens morfologi og utbredelse. Den skiftet derfor navn til Polycera capitata. I 2022 skiftet arten navn tilbake til Polycera norvegica, fordi det er uenighet om navnebruken.

Kilder

Korshunova TA, Driessen FMF, Picton BE og Martynov AE (2021). The multilevel organismal diversity approach deciphers difficult to distinguish nudibranch species complex. Scientific Reports, 11: 18323. https://doi.org/10.1038/s41598-021-94863-5

Malaquias MA, Sørensen CG, Rauch C & Pola M (2022). Polycera norvegica is a valid species, and a plea for good taxonomic practices – a reply to Korshunova et al., 2021. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 101(8):1203-1205.

Sørensen CG, Rauch C, Pola M og Malaquias MAE (2020). Integrative taxonomy reveals a cryptic species of the nudibranch genus Polycera (Polyceridae) in European waters. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 100: 733–752. https://doi.org/10.1017/S0025315420000612

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Polycera norvegica (Alder & Hancock, 1854). www.artsdatabanken.no/Pages/300864. Nedlastet <dag/måned/år>