Dette er en av de vanligste nakensneglene i tareskogen i Norge der den beiter på fastsittende mosdyr på taren. Den er lett å kjenne igjen med den langstrakte kroppen, og de vakre tegningene og sterke fargene gjør den iøynefallende. For mange er dette også den første nakensneglen de kommer over, da den kan forekomme i store mengder på grunt vann. 

Kjennetegn

Polycera quadrilineata er lett å kjenne igjen på den lange og slanke snegleformede kroppen som er nesten gjennomsiktig med sterke gule tegninger. Kappa er hos denne arten redusert, men den har to kraftige og bakoverbøyde fingerformede kappetuberkler på hver side av gjellebusken. På hodet har den et kraftig munnslør som er besatt med 4–6 korte og fingerformede munntentakler. På ryggen sitter små rudimentære og vorteformede kappetuberkler. Disse kan ha vokst sammen slik at de danner kontinuerlige striper. Rinoforene er klubbeformede og todelt laminate. Gjellebusken er stor og består av 7–9 gjellegreiner. Arten kan bli opptil 40 mm i lengde.

Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit. Både kappetuberklene rundt gjellebusken og de som sitter spredt på kroppen har en kraftig gul farge. Rinoforene og munntentaklene har gule tupper. Som regel går det en tykk gul stripe fra gjellebusken og ned til halen. Av og til kan de gule vorteformede kappetuberklene danne gule striper langs kroppen, sammen med sorte linjer. Dette betyr at det finnes mange ulike fargevarianter av Polycera quadrilineata, fra individer med nesten bare gule prikker til de som også har tydelige gule og sorte streker.

Utbredelse

Arten har sin utbredelse fra Sør-Afrika til Middelhavet, og nordover langs de Britiske øyer til Færøyene, Island og Grønland. Den er vanlig langs hele norskekysten nord til Finnmark.

Levesett

Polycera quadrilineata kan opptre i stort antall i tareskogen der den beiter på skorpedannende mosdyr, først og fremst Electra pilosa og Membranipora membranacea. Den kan også spise andre arter mosdyr innen slektene Bugula, Bowerbankia, Callopora, Schizoporella og Celleporella.

Forvekslingarter

Polycera quadrilineata kan forveksles med artene Polycera faeroensis og Polycera norvegica. Den sistnevnte arten er nylig beskrevet og kan i utgangspunktet bare skilles fra Polycera quadrilineata ved hjelp av DNA. Polycera faeroensis er ganske lik Polycera quadrilineata, men har mindre gul pigmentering på kroppen og langt flere munntentakler (6–14).

Kommentarer

Polycera quadrilineata var en av de første nakensneglene som fikk en formell beskrivelse. Det skjedde i 1776 da den danske zoologen Otto Friedrich Müller publiserte en beskrivelse av arten fra individer han fant i Drøbak. Müller bodde flere år i Drøbak på 1770-tallet. I 1781 ga Müller ut en bok på dansk, der han skrev dette om Doris quadrilineata: “Den firestregede er mer munter og bevægelig end Limacierne i Almindelighed, thi disse ere gemeenligen, ligesom Sneglene, langsomme og adstadige. Den skyder sig hastigen frem, og bevæger Hovedet snart til venstre, snart til höyre Side, lig de smaa legende Killinger.

Etymologi

Navnet på slekta Polycera kommer fra latin og betyr mangehornet.

Artsnavnet quadrilineata er fra latin og betyr firelinjet, og viser til linjene med gul pigmentering over ryggen som er vanlig å se hos arten.

Kilder

Müller OF (1776). Zoologiae Danicae. Prodromus seu animalium Daniae et Norvegiae ingenarum characteres, nomina, et synonyma imprimis popularium, xxxii:282 pp.

Müller OF (1781). Zoologia Danica, eller Danmarks og Norges sieldne og ubekiendte dyrs historie. Bind I. Kiøbenhavn.

Sørensen CG, Rauch C, Pola M og Malaquias MAE (2020). Integrative taxonomy reveals a cryptic species of the nudibranch genus Polycera (Polyceridae) in European waters. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 100: 733–752. https://doi.org/10.1017/S0025315420000612

Evertsen J (2011). Polycera quadrilineata og Polycera faeroensis. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2011/10/17/polycera-quadrilineata-og-polycera-faeroensis/ Hentet 21. Desember 2020.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C (2021). Polycera quadrilineata (O.F. Müller, 1776). www.artsdatabanken.no/Pages/300862. Nedlastet <dag/måned/år>