Vingespenn

22-27 mm.

Kjennetegn

Skilles fra buelinjet engfly ved at ytre mellomlinje under midten kun er meget svakt buet. Skilles fra broket engfly ved mangelen på rødskjær i midtfeltet. Mørke eksemplarer av rettlinjet engfly og broket engfly kan bare skilles på genitaliene.

Totalutbredelse

Europa, Marokko, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På åpne steder og i løvskog.