Vingespenn

25–31 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra mørkt urtefly og lyst urtefly ved at den mangler lys ring rundt ringmerke og nyremerke.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet på Jæren og inne i fjordene. Enkeltfunn fra det sørlige Nordland.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

I ulike biotoper i lavlandet.