Vingespenn

26-33 mm.

Totalutbredelse

Subtropisk og tropisk: Asia, Australia, Afrika, Nord-Amerika og Sør-Europa. Opptrer av og til som immigrant.

Utbredelse i Norge

Funnet fire ganger i Norge, i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Oslo. Første funn ble gjort i Siljan i Telemark i 1964.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, også dyrkede.

Flyvetid

I Norden i ultimo juli - oktober.

Økologi

Migrerende eksemplarer kan dukke opp i ulike biotoper.