Vingespenn

34-38 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Nord-Afrika, Irak og Turkmenistan, østover til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Sjelden rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten vest til Kristiansand. De fleste funn er gjort i parker inne i Oslo by.

Unge stadier

Larven lever på alm.

Flyvetid

September.

Økologi

I parker og edelløvskog med alm.