Vingespenn

25-32 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Bergensområdet og Mjøstraktene. Enkeltfunn fra Trondheim.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

Enger, åkerkanter og hager.