Vingespenn

23-28 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Marokko, mot øst til sentrale deler av Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten. På Vestlandet kun fra Hardanger og indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I åpent terreng, særlig nær kysten.