Calma glaucoides er en sjelden nakensnegl som spiser egg fra fisk.

Kjennetegn

Calma glaucoides er en liten art nakensnegl som kan bli opptil 23 mm lang. Den har en avflatet og bred snegleformet kropp. Ryggsiden har cerata plassert sammen i grupper, opptil 12 grupper på hver side av ryggen. Disse gruppene med cerata er forhøyninger på ryggsiden med opptil fire cerata i hver gruppe. Cerata har tarmkanaler, men cnidosekker mangler. Formen på cerata kan variere fra korte og butte til lange og fingerformede. Foten er bred med tydelige korte fothyrno. Den har lange og kraftige munntentakler og glatte rinoforer som er korte og butte.

Kroppsfargen er gjennomsiktig slik at de indre organene synes tydelig. Det er tarmkanalene som gir dyret farge, og to ulike fargemønstre er beskrevet. Det første fargemønsteret er individer med gulbrune tarmkanaler. De har en kremgul ytre pigmentering som dekker tuppene på cerata. Det andre fargemønsteret er individer med blågrå tarmkanaler. Disse har også en kremgul ytre pigmentering som dekker tuppene på cerata. Munntentaklene og rinoforene hos begge typene kan være dekket av nesten helt hvite til kremgule tupper.

Utbredelse

Arten har sin hovedutbredelse fra Middelhavet nord til de Britiske øyer. Den ble første gang funnet i norske farvann fra Florø av Friele & Hansen i 1876 og så fra Støtt i Nordland av Odhner i 1939. Siden den gang er arten bare funnet noen få ganger fra Bamble i Telemark til Averøya i Møre og Romsdal.

Levesett

Calma glaucoides finnes på grunt vann fra fjæresonen og ned til 75 meters dyp. Da anatomien til arten første gang ble beskrevet av Evans i 1932 ble det dokumentert at arten mangler anus som en følge av dens meget eksepsjonelle diett bestående av egg fra fisk i gruppen kutlinger Gobiidae. Den er nokså vanskelig å finne fordi den så langt bare har blitt observert sammen med fiskeegg. Skal man finne den så må man nok lete etter plassene der kutlinger legger egg, for eksempel inni tomme muslingskall.

Eggene legges som spiralformet bånd som bølger frem og tilbake. Eggmassen kan dekke et relativt stort område, og legges som regel blant eggene arten spiser på. Når eggene er modne er de er godt synlige gjennom ryggen på nakensneglen, der de ligger langs innsiden av cerata. Egglegging er observert fra april til juli ved de Britiske øyer.

Forvekslingsarter

Det er ingen andre arter som er umiddelbart lik denne arten. Med tydelige grupper cerata, lange munntentakler og glatte rinoforer skal den greit kunne skilles fra andre arter.

Etymologi

Alder & Hancock (1855) ga ingen forklaring på betydningen av navnet Calma.

Artsnavnet glaucoides kommer fra latin og betyr blågrå.

YouTube video: Film av Calma glaucoides

Denne svært urolige videoen viser både at arten kan finnes på svært grunt vann, og utfordringene med å filme den der når det er urolig i sjøen.

Kilder

Alder J og Hancock A (1845-1855). A monograph of the British nudibranchiate Mollusca: with figures of all the species. The Ray Society, London. 560s.

Alder J og Hancock A (1854). Notice of some new species of British Nudibranchiata. Annals and Magazine of Natural History. ser. 2, 14: 102-105.

Calado G og Urgorri V (2001). Feeding habits of Calma glaucoides (Alder & Hancock, 1854): its adaptive structures and behaviour. Bolletino Malacologio 37(5-8): 177–180.

Calado G og Urgorri V (2002). A new species of Calma (Alder & Hancock, 1855) (Gastropoda: Nudibranchia) with a review of the genus. Journal of Molluscan Studies 68: 311–317.

Evertsen J (2010). Calma glaucoides – en fiskeeggspisende nakensnegl. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2010/09/01/calma-glaucoides-var-sjeldne-fiskeeggspisende-nakensnegl/ Lastet ned 10. januar 2021.

Odhner NH (1939). Opisthobranchiate mollusca from the western and northern coasts of Norway. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1939: 1–92.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of opistobranch molluscs, vol. II. The Ray Society, London. 229 s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Calma glaucoides (Alder & Hancock, 1854). www.artsdatabanken.no/Pages/308068. Nedlastet <dag/måned/år>