Oftest naken mark, eller med innslag av lav og moser.

Økologisk karakteristikk

Blottlagt fast fjell er arelaer med nakent berg som er blottlagt etter omfattende inngrep. Typiske forekomster er veiskjæringer i fjell, dagbrudd og lignende steder. Arealene koloniseres langsomt og de er karakterisert av langsom suksesjon. Ettersuksesjons­tilstanden forventes ikke nådd i løpet av 150 år. Dette er hovedsakelig nakent berg, men etter hvert vil lav og moser kunne etableres. Suksesjonen starter med naken mark og vil i stor grad være områdespesifikk, og avhengig av substratets egenskap, som bl.a. kalkinnhold, omkringliggende naturtyper, plassering i landskapet, og lignende forhold. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, og derfor er ingen liste over diagnostiske arter gjengitt. Arealer med tynt løsmassedekke og lignende forhold som gjør at suksesjon kan gå raskt, tilhører T35.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Skilles fra omkringliggende vegetasjon ut fra form, struktur og farge. Bratte flater vanskelig å se i flyfoto.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper