Kartlegging basert på NiN gir presise regler for hvordan naturvariasjonen kan beskrives og framstilles på en sammenlignbar måte. Her finner du veiledningsmateriell tilpasset kartlegging både til lands og til vanns.

NiN som system er ikke spesifikt laget for kartlegging, men er et generelt type- og beskrivelsessystem for naturvariasjon tenkt å skulle passe til flere formål. For å møte behovene til praktisk kartlegging er det gjort flere tilpasninger av systemet. På natursystemnivået er det blant annet gjort en sammenslåing av grunntyper til mindre finkornede kartleggingsenheter. Disse finnes tilpasset kartlegging i flere målestokker. For terrestrisk og limnisk kartlegging er det utarbeidet komplette beskrivelser av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000.

Det er publisert flere veiledere med regler og tips til naturkartlegging i ulike målestokker og til ulike formål. Disse er rettet mot både kartleggere og bestillere av kartlegging. Veilederne er som resten av NiN-systemet dynamiske, og vil bli revidert etter hvert som man gjør seg nye erfaringer. Du finner alle på siden Kartleggingsveiledere.

Kontakt

NiN og kartleggingsveiledere:

Anne Britt Storeng
E-post: anne.b.storeng@artsdatabanken.no
Telefon: 913 20 760

Nettsidene om kartlegging:

Tove Rimestad
E-post: tove.rimestad@artsdatabanken.no
Telefon: 986 44 344