Her finner du veiledere med regler og tips til naturkartlegging i ulike målestokker og til ulike formål. Disse er rettet mot både kartleggere og bestillere av kartlegging, og kan brukes i opplæring.

Formålet med veilederne er å bidra til at resultatene av praktisk kartlegging blir så gode som mulig. Naturtypekartenes kvalitet styres imidlertid i stor grad av rammer utenfor veilederne. Det er de ulike sektorene som organiserer og lyser ut oppdrag som avgjør hvordan kartleggingen i praksis foregår. Dokumentene du finner her er derfor veiledere, ikke en instruks.

Veilederne beskriver kartlegging av naturtyper etter NiN, men det er viktig å minne om at dette er generelle veiledere for kartlegging av naturtyper. Sektor- eller temaspesifikke kartprogrammer med spesielle formål eller øvrige registreringsbehov vil trenge formålsspesifikke instrukser som presiserer hvordan de generelle reglene skal tilpasses det spesifikke formålet.

Hovedveileder for feltbasert kartlegging

Generell veileder til kartlegging etter NiN som dekker både terrestrisk, limnisk og marin kartlegging. Til bruk ved opplæring, for oppdragsgivere, som oppslags- og referanseverk for kartleggere, og for brukere av NiN-naturtypekart.

Hovedveileder for feltbasert kartlegging etter NiN (3.0).pdf (13.9 MB)

Feltveiledere

Formålet med feltveilederne er å gjøre sentral informasjon om Natursystem lett tilgjengelig for bruk i felt. De er kortfattede og inneholder kartleggingsregler, grafiske tabeller og praktiske råd for feltkartlegging.

Terrestrisk feltveileder NiN 3.0.pdf (2.5 MB)
Marin feltveileder NiN 3.0.pdf (1.3 MB)
Limnisk feltveileder NiN 3.0.pdf (2.5 MB)

Metodehåndbøker

Metodehåndbøkene omhandler rutiner og metoder ved feltkartlegging og beskriver utvalgte variabler tilpasset marin, terrestrisk og limnisk kartlegging. De støtter opp under hovedveilederen, og beskriver i mer detalj aktuelle metoder og utstyr som brukes til kartlegging etter NiN.

Marin metodehåndbok NiN 3.0. Kartleggingsmetodikk og variabler.pdf (8.4 MB)
Metodehåndbok limnisk - kartleggingsmetodikk og variabler NiN 3.0 (24.9 MB)