Naturlig fastmark

Semi-naturlig fastmark

Sterkt endret mark